Rullstolsakademien Resurs

Rullstolsakademien vänder sig också till Dig, som är intresserad av verksamheten utifrån Ditt yrke. Du kanske jobbar inom vården, studerar på universitet eller är personlig assistent. Vi erbjuder Dig möjlighet att delta i kursen som gående resurs. Då hjälper Du till när deltagarna ska utföra olika praktiska moment samt medverkar i framsättning av de redskap, som krävs. Samtidigt får Du som bonus ta del av hela kursens innehåll utan kostnad. Det blir win – win för alla! 

Är Du intresserad? Anmäl Ditt intresse! Platserna är begränsade.