Hur man stärker barn som föds med en rörelsenedsättning

Att uppfostra ett barn till att bli en trygg, självälskande, handlingskraftig och ansvarstagande individ är ingen enkel uppgift för någon förälder men ändå så mycket svårare om ens barn har en rörelsenedsättning. Detta barn kommer i sin uppväxt möta utmaningar som hen på inget sätt är rustad för och betydelsen av att ha ett stöd nära som har kunskap och kan guida kring alla frågeställningar och utmaningar som hör ett liv med nedsättning till, kommer att vara helt avgörande för hens möjligheter att bygga egna muskler som kan skapa lycka och meningsfullhet.

Rullstolsakademien Junior – är en kurs på fyra tillfällen där man ses en gång i veckan. Kursens avsikt är att utveckla barnens mobilitet och gjuta hoppfullhet kring hur mycket livet har att erbjuda. Vi använder en förebildsprincip där pedagogerna står med egen upplevd kunskap. Detta ger barnen en yttre identifikation och pedagogerna verkar som en resurs inte bara i fråga om hanterbarhet av hjälpmedel, men också som någon som har svar och lösningar på alla de vardagliga hinder man möter i rullstol. Problem man inte kan läsa sig till.

Kursinformation

Kursinnehållet är framtaget av kompetenser från FIFH och lutar sig mot flera års erfarenhet av kursledarskap på RG Aktiv Rehabiliterings läger för föräldrar till rörelsenedsatta barn, Regionsfinansierade ”Rullstolsakademiens” samlade kunskap och djupgående analys av personer med medfödda rörelsenedsättningar som blivit framgångssagor. Kursens teoretiska innehåll framförs i dagsläget regelbundet i de program som har koppling till personer med funktionsnedsättning på Malmö- och Lunds Universitet.

Träffa Maria och Elias

Kurstillfällen

Första torsdagen varje månad startar en ny kurs med uppehåll under juni och juli.
Varje kurs består av fyra tillfällen där varje tillfälle är en timma långt och går på torsdagar mellan 15:00 – 16:00

Kurslokal

FIFH-hallen på Pildammsvägen 26, 214 66 Malmö

Kontakt & Anmälan

Epost: info@fifh.com
Telefon: 0707-313566

Henrik Larsson

Henrik Larsson

Kursansvarig

Paraplegiker sedan födsel, känd idrottsprofil och tvåbarnspappa