Vår ambition med kursen är att öka din självständighet på så många plan som möjligt. Kursinnehållet försöker därför ta ett helhetsgrepp om de viktigaste grundläggande ämnen som berör dig och din relation till omvärlden som rullstolsbrukare.

För en tydligare beskrivning av dessa klickar du på filmerna till höger.

Det unika med kursinnehållet är att vi skräddarsyr det utifrån dina särskilda förutsättningar

Konstruktion & Matchning
Kropp & Hälsa
Stadsmiljö
Vardagsutmaningar
Mental friskvård
Hanterbarhet