Kursinnehåll

Vår ambition med kursen är att öka din självständighet på så många plan som möjligt. Kursinnehållet försöker därför ta ett helhetsgrepp om de viktigaste grundläggande ämnen som berör dig och din relation till omvärlden. Det unika med kursinnehållet är att vi skräddarsyr det utifrån dina särskilda förutsättningar.

Konstruktion & Matchning

Hanterbarhet

Stadsmiljö

Kropp & Hälsa

Mental Friskvård

Vardagsutmaningar